Reklama na vizitkách

Obojstranné reklamné vizitky majú štandardný vizitkový formát a sú distribuované vo vozidlách Alfa Taxi. Plocha jednej strany vizitky slúži ako priestor pre našu spoločnosť, druhá strana ponúka reklamný priestor pre Vašu vizitku.

obojstranne-vizitky